برای مشاهده لندازه اصلی روی تصویر کلیک کنید

مشخصات روفتاپ پکیج:

توانایی استفاده از آن دستگاه های ایرواشر

کارکرد مستقل بعنوان دستگاه سرمایشی و گرمایشی

توانایی نصب انواع PLC

توانایی کنترل آن بوسیله ترموستات های اتاقی

بررسی اجمالی:

مشخصات روفتاپ پکیج:

توانایی استفاده از آن دستگاه های ایرواشر

کارکرد مستقل بعنوان دستگاه سرمایشی و گرمایشی

توانایی نصب انواع PLC

توانایی کنترل آن بوسیله ترموستات های اتاقی