خدمات و تعمیر و نگهداری Services & Maintenance

Overhaul

We recommend the compressor to be replaced on the basis of 5 years of use or over 10,000 hours. Whichever comes first, this is called overhaul, and it can prevent secondary accidents, waste energy, and reduce cost loss.

هر موتورخانه گرمایشی یا سرمایشی، بعد از نصب، راه اندازی و استقرار، نیاز به تعمیر و نگهداری دارد.

تعمیر و نگهداری موتورخانه از چک کردن فشار و دمای اجزای موتورخانه گرفته تا تعویض و تعمیر یک بویلر را شامل می‌شود.

برای موتورخانه‌هایی با ظرفیت بالاتر که معمولا برای مجموعه‌های مختلف مسکونی، تجاری، اداری، تفریحی و صنعتی استفاده می‌شود،

معمولا برای تعمیر و نگهداری از آن، فرد آشنا به امور تاسیساتی به صورت مقیم همیشه در محل حاضر است تا در صورت وقوع هر نوع مشکل، بتواند آن را مدیریت کند.

در مورد موتورخانه‌های کوچک منازل، معمولا تعمیر و نگهداری با جزئیات کمتری همراه است

و معمولا تکنسین تاسیساتی یا تعمیر کار، برای تعمیر یا تعویض یک قطعه در محل حضور پیدا می کند.

به طور کلی تعمیر و نگهداری از تجهیزات موتورخانه اگر در زمان مناسب و بعد از سرویس های دوره ای منظم، انجام شود،

باعث کاهش هزینه کلی سیستم موتورخانه در بلندمدت می شود.

مراحل معاينه فنی و نگهداری دوره ای موتورخانه ساختمان

معاينه فنی دوره ای موتورخانه و نگهداری از آن،

برای تعيين میزان آلايندگی و بهينه سازی مصرف سوخت در موتورخانه بایستی به شرح زير انجام شود:

 1. جهت معرفی گروه بازرسی، به مدير ساختمان مراجعه کرده و برنامه كاری آن ارائه شود.
 2. همراه با مسئول تاسیسات به موتورخانه مراجعه شود.
 3. مشعل و پمپ ها توسط مسؤول تاسیسات روشن شود تا وضعيت اوليه تعيين گردد. پس از حصول اطمينان از سالم بودن مشعل و پمپ ها، فعالیت آن آغاز شود.
 4. ساير مصارف تا حد امکان قطع شده و عدد كنتور قرائت شود.
 5. عدد نشان داده شده در ترموستات ديگ و پمپ ثبت شود.
 6. محل اندازه گيری محصولات سوختنی بر روی دودكش مشخص شده و به اندازه قطر دستگاه آناليز محصولات احتراق سوراخی در آن ايجاد گردد.
 7. اندازه گيری غلظت محصولات احتراقی توسط دستگاه آناليز محصولات احتراق انجام شود.
 8. با تنظيم ترموستات ديگ در دمای مناسب، از خاموش نشدن آن در زمان اندازه گيری دبی گاز اطمينان حاصل کرد و با قطع كردن ساير مصارف، در مدت 60 ثانيه دبی گاز ورودی به مشعل با استفاده از كنتور اندازه گيری گردد.
 9. عدد كنتور برای مشعل های گازسوز همراه با زمان روشن بودن، ثبت شود.
 10. نتایج آناليز اوليه احتراق در شناسنامه فنی ثبت گردد.
 11. ظرفيت اسمی اوليه مشعل موتورخانه محاسبه شود.
 12. ظرفيت ديگ موتورخانه تعيين شود.
 13. ظرفيت اسمی (Nominal) بهينه مشعل تعيين شود.
 14. دبی مصرفی گاز یا گازوييل در حالت بهينه تعيين شود.
 15. وضعيت درزبندی جداره ها و اتصالات و يا نشتی ديگ موتورخانه بررسی شده و در صورت امكان اصلاح و مرمت شود
 16. درزبندی ساير منافذ (مانند اطراف محل نصب مشعل) نيز در صورت امكان با چسب آلومينيوم يا خمير ديگ، انجام شود.
 17. نصب دامپر مناسب روی دودكش، در صورت امکان توصیه می شود.
 18. در صورتيكه نياز به تعويض بخشی از دودكش بود، توصيه می شود با هماهنگی مسؤول موتورخانه  اين كار انجام شود.
 19. درصورتيكه مكش دودكش مثبت يا صفر باشد، با بازبينی آن (و يا گرفتن draught) در حالت خاموش، از عدم وجود گرفتگی در مسير دودكش اطمينان حاصل شود.
 20. خط سوخت مورد بازبینی قرار گیرد و اشكالات آن تعیین شود.
 21. فيلتر بازبينی شده و در صورت نیاز تعویض گردد.
 22. مشعل سرويس و نگهداری دوره ای شود. سرويس مشعل حداقل موارد زير را در بر می گیرد:
  • الف – باز كردن در پوش اصلی مشعل، تميز كردن فن و لوله حسگر فشار هوا.
  • ب – بازبينی جرقه زن و يون شعله و در صورت نیاز تعويض آن با توافق متصدی موتورخانه.
  • پ – بازبينی شعله پخش كن و شعله پوش و تنظيم کردن آن در صورت لزوم.
 23. بررسی لقی و نصب صحيح و اصولی مشعل در محل خود.
 24. کنترل حس كننده فشار گاز و هوا و رله و اطمينان یافتن از استقرار و تنظيم صحيح آنها.
 25. به منظور ايجاد هماهنگی نسبی ميان ظرفيت ديگ و مشعل، با مقايسه مقدار مصرف اوليه گاز و مقدار مصرف بهينه حاصل، مقدار گاز ورودی به مشعل به صورت متناسب كم يا زياد شود.
 26. در اين حالت شعله به ته ديگ نخورده و تا حد امکان 80% طول ديگ را پوشش دهد.
 27. پس از تنظيم اوليه دبی گاز یا گازوييل، دريچه هوا طوری تنظيم شود كه مقدار کربن مونوکسید در محدوده استاندارد قرار گيرد و هوای اضافه به كمترين مقدار ممكن خود (توصيه مي شود که اين مقدار كمتر از 30 درصد باشد) برسد.
 28. اگر با تنظيم کردن دريچه هوای مشعل، رسيدن به اين نقطه امكان پذير نباشد، می توان با كم كردن تدريجی و اندك دبی گاز یا گازوييل و تغيير دريچه هوا به نقطه مطلوب نزدیک شد.
 29. در صورتی كه در ظرفيت های پايين تر، رسيدن به اين نقطه امكان ناپذير باشد، بایستی ظرفيت را به صورت تدريجی افزايش داد تا به نقطه مطلوب رسید. در اين حالت نيز بايد توجه داشت كه شعله به انتهای ديگ نباید برخورد كند.
 30. بعد از رسيدن به نقطه مطلوب عملکردی، نتايج آناليز ثبت و مشعل در حالت خاموش قرارگیرد.
 31. عدد كنتور قرائت شده و ثبت گردد.
 32. پس از جمع کردن كليه وسايل و اتمام كار، شناسنامه فنی تكميل شده و به امضای مسؤول موتورخانه ساختمان برسد.
 33. از موتورخانه خارج شده و به مدير ساختمان (درصورتيكه مسؤوليت موتورخانه با مدير ساختمان نباشد) مراجعه شود و همراه با متصدی موتورخانه شناسنامه فنی امضا شده و تأييديه نهایی تكميل شود.
 34. خدمات و تعمیر و نگهداری