برای مشاهده لندازه اصلی روی تصویر کلیک کنید

اینهیبیتور مولیبدات (مولیبدات لیتیوم)
10 درصد

بررسی اجمالی:

از مهمترین مواد موجود در داخل محلول لیتیوم بروماید می توان به عنصر نیترات لیتیوم با فرمول شیمیایی  LiNo3 و همچنین لیتیوم کرومات و لیتیوم مولیبدات که به عنوان عامل بازدارنده خوردگی مورد استفاده قرار می گیرند نام برد. نیترات لیتیوم یا کرومات لیتیوم و یا مولیبدات لیتیوم از لحاظ شیمیایی طوری عمل می كند كه از تمایل طبیعی فولاد به اكسیداسیون یا خوردگی می كاهد این امر باعث می شود هیدروژن بسیار كمی تولید شود چون هیدروژن محصول فرعی خوردگی است.

نیترات لیتیوم یا کرومات لیتیوم و یا مولیبدات لیتیوم در طول زمان با سرعت كمی مصرف می شود. البته وجود هوا به میزان مصرف شتاب بیشتری می دهد. خوردگی بیشتر به دلیل وجود هوا با تركیب نیترات یا مولیبدات و یا کرومات با هیدروژن تشكیل آمونیاك می دهد شایان ذكر است در دمای بالای 170 درجه سانتی گراد مواد باز دارنده تا حدود زیادی بی اثر می شوند.

معرفی محصول:

از مهمترین مواد موجود در داخل محلول لیتیوم بروماید می توان به عنصر نیترات لیتیوم با فرمول شیمیایی  LiNo3 و همچنین لیتیوم کرومات و لیتیوم مولیبدات که به عنوان عامل بازدارنده خوردگی مورد استفاده قرار می گیرند نام برد. نیترات لیتیوم یا کرومات لیتیوم و یا مولیبدات لیتیوم از لحاظ شیمیایی طوری عمل می كند كه از تمایل طبیعی فولاد به اكسیداسیون یا خوردگی می كاهد این امر باعث می شود هیدروژن بسیار كمی تولید شود چون هیدروژن محصول فرعی خوردگی است.

نیترات لیتیوم یا کرومات لیتیوم و یا مولیبدات لیتیوم در طول زمان با سرعت كمی مصرف می شود. البته وجود هوا به میزان مصرف شتاب بیشتری می دهد. خوردگی بیشتر به دلیل وجود هوا با تركیب نیترات یا مولیبدات و یا کرومات با هیدروژن تشكیل آمونیاك می دهد شایان ذكر است در دمای بالای 170 درجه سانتی گراد مواد باز دارنده تا حدود زیادی بی اثر می شوند.